Solvärme

Ett solvärmesystem omvandlar solstrålarna till värme. Värmen kan användas till både varmvatten och uppvärmning. Den fungerar året om så länge solen är uppe. Du får energi från solen även när det är mulet eftersom det är dagsljuset som tas tillvara. Under sommarmånaderna klarar solvärmen vanligtvis hela ditt värme och varmvattenbehov.

För att utvinna solvärme behövs få rörliga delar vilket ger systemet lång livslängd och marginellt underhållsbehov. Energin tas upp när solljuset passerar genom en glasyta som förhindrar värmen från att försvinna. Solljuset träffar en absorbator som vanligtvis består av kopparrör. I kopparröret cirkulerar en värmebärare, oftast bestående av vatten och glykol eller solvärmeolja. Solfångare placeras vanligen högt för att undvika skuggning och helst i söderläge med 45-60 graders lutning, men allt mellan 20-90 grader är godtagbart.

I Sverige är den totala solinstrålningen ca 1100 kWh/m2 per år i södra delen av landet och ca 900 kWh/m2 i den nordligaste delen. Variationen under året är väsentlig och ca 80% av den årliga totala instrålningen infaller under sommarhalvåret.

Ett sätt att nyttja solvärme under hela året är att kombinera den med berg- eller markvärmepump. Solvärme kan användas för direkt uppvärmning av husets varmvatten och värmesystem.

Under sommaren har Sverige lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet, beroende på våra långa sommardagar!

Solfångare ger från 300 till 700 kWh/m2.