Solceller

Låt solen betala tillbaka - Installera solceller

Att installera egna solpaneler är en investering som både du och miljön har mycket att vinna på. Och tack vare vår  helhetslösning har det aldrig varit enklare. Vi hjälper dig hela vägen från offert till installation.

Våra solpaneler är av mkt hög kvalitet och vi tar fram en lösning som passar just dig.

Ett "standard" paket för dig med ett normalstort hus innehåller 15 - 20 stycken solpaneler och kommer att ha en maximal elproduktion mellan 4000-6000 kWh solel/år, beroende på antalet solpaneler som väljs

och ger en besparing på ca 6500 sek/år.

Genomsnittlig återbetalningstid är ca 15 år  Exklusive skattereduktion, ROT eller investeringsstöd

Besparing och återbetalningstid är beräknad utifrån våra standardprislistor för solpaneler och elpriset på marknaden.

Storlek panelyta 25 - 36,0 m2

Effektgaranti på 80% i 20 år

Priset är för en standardinstallation till en normalstor villa med standardmaterial

ligger på 100.000 - 150.000 Kr

Fördelar med solenergi

Miljövänligt

Eftersom elanvändningen fortfarande växer måste vi hitta nya sätt att producera energi med lägre utsläpp. Solen är en miljövänlig och oändlig energikälla som inte ger några CO2-utsläpp vid produktion av solel.

Solenergi - framtidens energiproduktion

Vi tror på en ljusare framtid med solenergi. I framtidens energisystem kommer solenergi att produceras både i storskaliga anläggningar och hos privatpersoner och företag.

Energioberoende

Med solpaneler så kommer du att producera din egen förnybara el. Detta gör dig mer oberoende samtidigt som du bidrar till en bättreoch mer hållbar framtid.