Miljö/kvalité

MILJÖPOLICY

Vi arbetar för en hållbar framtid.

Inom Lundgrens rör i Vedum AB skall medarbetarna vara medvetna om och bidra till att minska företagets och kundernas miljöbelastning.

  • Vi installerar Svanenmärkta värmepumpar, vattenbesparande blandare, svanenmärkta badmöbler.
  • Sortera och återvinna material, och kontinuerligt förbättra miljöarbetet.
  • Följa kundernas och samhällets miljökrav.

KVALITETSPOLICY

Samtliga medarbetare tar ansvar och bidrar med sin kompetens.

Detta skapar en hög leveranssäkerhet och ett stark förtroende hos våra kunder och på marknaden.

  • Vi ska alltid leverera produkter och tjänster med hög kvalitet som uppfyller våra kunders förväntningar.
  • Kvalitet är alla medarbetares ansvar.
  • Vi satsar på ständig förbättring av verksamheten genom utveckling och utbildningar.

ARBETSMILJÖPOLICY

Våra medarbetare ska trivas med sitt arbete.
De ska ha den kompetens och de resurser som krävs för en hälsofrämjande och skadeförebyggande arbetsmiljö.
Vi skapar en tryggare och mer förutsägbar arbetsmiljö genom att planera och ha ordning och reda.
Riskbedömning, planering och genomförande.
Vi följer de krav och lagar som myndigheter ställer.
Alla ska ta ansvar - Samtliga medarbetare har ett ansvar för att skapa, utveckla och upprätthålla en god arbetsmiljö.