Energibesparing EPC

Lundgrens Rör I Vedum AB har genomfört ett lyckat Energisparprojekt tillsammans med Siemens åt Herrljunga kommun där vi bl.a installerade bergvärme, radiatorventiler, fjärrvärmeväxlare, shuntmoduler, reglerventiler och injusteringar. Detta resulterar i stora besparingar åt kommunen.

läs nedan artikel från AT 13 mars 2014;                  

Energiprojekt ska spara en miljon per år i Herrljunga

Ledlampor, bergvärme och tilläggsisolerade tak. Det är några av åtgärderna när kommunen investerar 14 miljoner för att spara energi.
– Vi sänker kostnaderna med en miljon per år, säger projektledaren Ulf Wedin.

För fyra år sedan startade kommunen ett projekt med mål att sänka energiförbrukningen i sina fastigheter.
Hälften av det totala beståndet, tolv fastigheter, valdes ut för projektet som genomförs i fyra faser. De två första faserna bestod i att välja en entreprenör som sedan analyserade behovet av åtgärder. Steg tre, att genomföra förändringarna, är nu avslutat.

Entreprenören Siemens AB har bland annat bytt ut 3500 lysrör mot energisnåla ledlampor. Byggnadernas tak har tilläggsisolerats och fönster tätats eller bytts ut.
Även ventilationssystemen moderniserades med nya fläktar som kan styras steglöst. I samlingslokaler och idrottshallar installerades mätare för koldioxidhalt.

Fossila bränslen för uppvärmning har nästan helt fasats ut genom inkoppling av bergvärme. – Olja behövs fortfarande vid köldtopparna men vårt mål är att ha helt grön energi, konstaterar Alfred Lindmark, kommunens tekniska chef.

Pumpar, ventiler och termostater i fastigheternas värmeanläggningar har även de ersatts av modern teknik.
I syfte att spara vatten är samtliga toaletter och kranar nu av snålspolande modell.
All teknisk utrustning är uppkopplad mot ett nytt styrsystem. Via dator kan tekniker styra och övervaka anläggningarna i detalj. Detta ger flera fördelar, berättar Roger Karlin, driftledare på tekniska avdelningen.

Investeringen uppgår till 13,7 miljoner kronor. Pengarna tas från kommunens kassa men ska återbetala sig själva med en miljon per år genom minskade energikostnader.
Projektet utgår från en affärsmodell som kallas energy performing contracting, EPC. Det innebär att entreprenören som utför arbetet ansvarar för att det faktiskt leder till lägre energiförbrukning. Ett bra tillvägagångssätt med resultatgaranti menar Ulf Wedin, projektledare hos kommunen.
– Om besparingen blir mindre än utlovad får entreprenören betala 80 procent av den summa som skulle ha sparats. Sparar vi mer än det som garanteras delar kommunen och entreprenören på vinsten. Båda vinner alltså på att det blir så bra som möjligt.